นักวิจัยจาก Vietnam Institute of Agricultural Engineering and Post Harvest Technology ประเทศเวียดนาม เข้าพบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว พาทีมนักวิจัยจาก Vietnam Institute of Agricultural Engineering and Post Harvest Technology เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ซึ่งได้มีบันทึกข้อตกลง (MOA) ความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เข้าพบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 20 มี.ค. 2567
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 98 ครั้ง