กระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน

ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 ฝึกปฏิบัติภาคสนามในระบบนิเวศป่าไม้และวนเกษตร ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดย อาจารย์ ดร.ณัฐพล คงดี เป็นอาจารย์ประจำกระบวนวิชาฯ นำนักศึกษาจำนวน 25 คน ที่ลงกระบวนวิชาฯ ดังกล่าว ศึกษาดูงาน เส้นทางสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรเอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 7 ก.พ. 2567
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 72 ครั้ง