พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่เชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566

สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คุณฐานพัทย์ โชติมณีรัศม์ นายกสมาคมฯ ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้กับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 ในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่เชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมาเอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวรับรางวัล
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.พ. 2567
เผยแพร่โดย : หทัยภัทร วุ่นแม่สอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 173 ครั้ง