ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคพืช ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภท “อาจารย์ดีเด่น” ประจำปี 2566เอกสารประกอบ :

Photo : 1 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวรับรางวัล
วันที่เผยแพร่ : 9 ก.พ. 2567
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 92 ครั้ง