ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ สาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืช ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2566

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ สาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืช ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2566 ดังนี้

- คุณประมวล ชูสกุล เกษตร มช. รุ่น 28 (กีฏวิทยา): นักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ดีเด่น “สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม”

- ดร.ปิยะธิดา พุกคล้าย เกษตร มช. รุ่น 37 (โรคพืช): นักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ดีเด่น “สาขาวิชาการ งานวิจัย หรือสาขาบริหารองค์กรการศึกษา

- ดร.สินาง หงสนันทน์ เกษตร มช. รุ่น 44 (โรคพืช): นักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ดีเด่น ”สาขาผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพเกษตรที่เป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ ศิษย์เก่าเกษตร มช. อายุ 25 - 35 ปี“เอกสารประกอบ :

Photo : 1 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวแสดงความยินดี
วันที่เผยแพร่ : 31 ม.ค. 2567
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 104 ครั้ง