กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดงาน "FUTURE THAILAND" และพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลการประกวดรางวัลสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ

            กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดงาน "FUTURE THAILAND" และพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลการประกวดรางวัลสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ โดยมี นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กรวรรณ ศรีงาม เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติในครั้งนี้จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คุณศุภมาส อิศรภักดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 1 ชั้น 5 กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : รางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 11 ม.ค. 2567
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 222 ครั้ง