กิจกรรมการนำนักศึกษาสักการะพระธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2566

สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจจกรมมรับน้องขึ้นดอย หรือพิธีนำนักศึกษาสักการะพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม และเงินบริจาค จากศิษย์เก่าเกษตร มช. โดยสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำสิ่งของและเงินที่ได้มาจัดเป็นซุ้มอาหาร และเครื่องดื่มต่างๆ ให้กับศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ที่มาร่วมกิจกรรม ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566เอกสารประกอบ :

Photo : 32 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : กีฬาและนันทนาการ
วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ย. 2566
เผยแพร่โดย : หทัยภัทร วุ่นแม่สอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 160 ครั้ง