ศูนย์บริการวิชาการฯ ได้รับมอบหมายจากคณะเกษตรศาสตร์จัดนิทรรศการงานโครงการหลวง 2566

ศูนย์บริการวิชาการฯ ได้รับมอบหมายจากคณะเกษตรศาสตร์จัดนิทรรศการงานโครงการหลวง 2566

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากคณะเกษตรศาสตร์ ให้จัดแสดงนิทรรศการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ ผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานประจำนิทรรศการ โดยนิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2566 เวลา 8.00 – 19.00 น. ในงานโครงการหลวง 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จ.เชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 1 ธ.ค. 2566
เผยแพร่โดย : ปนัดดา ไชยศักดิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 308 ครั้ง