ร้านค้าเกษตร มช. ศูนย์บริการวิชาการฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ร้านค้าเกษตร มช. ศูนย์บริการวิชาการฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 15 คน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการร้านค้าเกษตร มช. ณ ร้านค้าเกษตร มช. 

เอกสารประกอบ :

Photo : 24 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 15 พ.ย. 2566
เผยแพร่โดย : ปนัดดา ไชยศักดิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 342 ครั้ง