การประชุมหารือความร่วมมือการดำเนินงานโครงการ ภายใต้ Agenda 1: การสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       การประชุมหารือความร่วมมือการดำเนินงานโครงการ ภายใต้ Agenda 1: การสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดี และศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาสร้างนวัตกรรมเกษตรชีวภาพอัจฉริยะ พลิกโฉมนวัตกรรมชีวภาพมูลค่าสูง และการสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ชีวภาพชั้นแนวหน้า เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้นำเสนอโจทย์/ผลงานเด่นที่มีศักยภาพของคณะฯ เพื่อพัฒนาต่อยอดขอรับการสนับสนุนให้ดำเนินงานภายใต้ Agenda 1 ต่อไปเอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 30 ต.ค. 2566
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 389 ครั้ง