คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง บริษัท เน็กซ์เทคฟีด จำกัด กับคณะเกษตรศาสตร์ และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดี ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ”โครงการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจการดูแลสัตว์เลี้ยงและอาหารสัตว์แบบครบวงจร” กับ บริษัท เน็กซ์เทคฟีด จำกัด โดย คุณศิวัจน์  วิมลนพลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็กซ์เทคฟีด จำกัด และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์ ดร. น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีผู้บริหารของส่วนงานร่วมลงนามเป็นพยาน โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวจะมีการจัดสร้าง ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอมรมการเกษตรแม่เหียะ เพื่อรองรับสัตว์เลี้ยงและการให้บริการอย่างครบวงจร การลงนาม MoU ในโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อการร่วมมือกันในการพัฒนาการเรียนการสอน การฝึกงานของนักศึกษา พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัย และบริการวิชาการสู่สังคมร่วมกัน ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566  เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 70 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ย. 2566
เผยแพร่โดย : กมลรัฐ อึ้งตระกูล | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 305 ครั้ง