วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เข้าฝึกงาน

ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ได้กล่าวต้อนรับและขี้แจงการปฏิบัติตัวเบื้องต้นกับคณะฝึกงาน จากสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานพืชศาสตร์ จำนวน 6 คน ที่เข้าฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

1. สถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

และ 2. สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งแต่ วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป เป็นจำนวน 40 วัน หรือ 720 ชั่วโมง

โดยมี นายถาวร สุภาวงค์ และนายกฤช เขตอนันท์ นักวิทยาศาสตร์เกษตร เป็นผู้ดูแลเอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 28 ส.ค. 2566
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 378 ครั้ง