หลักสูตรรอบรม “การชงกาแฟ และการเท Latte Art

หลักสูตรรอบรม “การชงกาแฟ และการเท Latte Art

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 21 ท่าน ณ ศูนย์วิจัยและฝีกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีวิทยากรและการเรียน ดังนี้
ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอรมที่สูง วิทยากรบรรยาย: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ
นายนเรศ ปินตาเลิศ นักวิทยาศาสตร์เกษตร  วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ:

1. วิชาการด้านกาแฟเบื้องต้น                     
2.
Basic Sensory

3. การชงกาแฟแบบ Slow Bar                     
4. การสกัดกาแฟ Espresso

5. เทคนิคการเป่าฟองนม                           
6. เทคนิคการเท Latte Art
7. Coffee Menu

เอกสารประกอบ :

Photo : 18 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.ค. 2566
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 460 ครั้ง