ศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 21 เมษายน 2566 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ประสานงานกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานการดำเนินงาน และการจัดบริหารจัดการระบบต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษา เรียนรู้ และนำมาปรับใช้พัฒนาต่อยอดในการดำเนินการ และการบริหารจัดการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไปเอกสารประกอบ :

Photo : 22 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 21 เม.ย. 2566
เผยแพร่โดย : พงศกานต์ สัญญเดช | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 378 ครั้ง