โครงประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

"เครือเบทาโกร" นำโดยคุณไพโรจน์ แซ่ตัน ผู้อำนวยการผลิตโครงการสุกรขุน คุณนพดล ดวงแสงสี ผู้อำนวยการผลิต สุกรพันธุ์ คุณพิชิตพล ชั่งใจ ผู้อำนวยการผลิต โครงการสุกรขุน คุณสุรพล คุณบุราณ ผู้จัดการฝ่ายผลิตโครงการสุกรขุน และคุณธัชพงศ์ สุ่มยศ ผู้จัดการฝ่ายผลิตโครงการสุกรขุน เข้ามาประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ เพื่อเข้าร่วมงานกับเครือเบทาโกร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประกันคุณภาพ
วันที่เผยแพร่ : 15 มี.ค. 2566
เผยแพร่โดย : ฐิติกร นิธิธนรพี | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 310 ครั้ง