ประชุมหารือและลงพื้นที่เก็บรวมรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของพื้นที่ ร่วมกับนักวิชาการของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ และตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่

                ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566  คณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้าร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่เก็บรวมรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของพื้นที่ ร่วมกับนักวิชาการของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ และตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 21 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 27 มี.ค. 2566
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
เปิดอ่าน : 233 ครั้ง