คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ประชุมติดตามประเด็นการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ

           พลเอกดนัย มีชูเวท พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เดินทางมาประชุมติดตามประเด็นการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ และศึกษาดูงาน ณ งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 32 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 2 ธ.ค. 2565
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 825 ครั้ง