อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินมูลค่าทางการเงิน (financial proxy) ที่เกิดจากโครงการวิจัย"

                งานบริหารงานวิจัยฯ คณะเกษตรศาสตร์ มช ได้ดำเนินการฝึกอบรม เรื่อง "การประเมินมูลค่าทางการเงิน (financial proxy) ที่เกิดจากโครงการวิจัย"  โดยมี ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน และวิทยากรโดย ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา และ อ.ดร.ทศพร คิวประสพศักดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที 12- 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ คณะเกษตรสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 เอกสารประกอบ :

Photo : 13 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ย. 2565
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 618 ครั้ง