อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย (Social Return on Investment : SROI)"

                     งานบริหารงานวิจัยฯ คณะเกษตรศาสตร์ มช ได้ดำเนินการฝึกอบรม เรื่อง "หลักการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย (Social Return on Investment : SROI)"  โดยมี ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน และวิทยากรโดย ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา และ อ.ดร.ทศพร คิวประสพศักดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที 6- 7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ คณะเกษตรสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เอกสารประกอบ :

Photo : 31 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 6 ก.ย. 2565
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 925 ครั้ง