พิธีทำบุญถวายต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญถวายต้นเทียนพรรษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ วัดสวนพริก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 25 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 7 ก.ค. 2565
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 137 ครั้ง