โครงการสัมมนาบุคลากรงานบริหารทั่วไป “พลิกโฉมการทำงาน เพื่อปรับ “คน” ให้เปลี่ยนทันโลกในยุค New normal”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารร่วมพบปะบุคลากร ให้เกียรติถ่ายทอดแนวนโยบายในการพัฒนางานในยุค New normal และทำกิจกรรมกลุ่ม “พลิกโฉมการทำงาน เพื่อปรับ “คน” ให้เปลี่ยนทันโลกในยุค New normal” ระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2565 ณ มาริษารีสอร์ท แอนด์สปาเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 31 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 1 ก.ค. 2565
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 162 ครั้ง