หารือความร่วมมือด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ร่วมกับผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00 น. ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ กรรมการที่ปรึกษาคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงก์แก รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล มูลมณี หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ เข้าพบ ดร.อดิเรก ศรีประทักษ์ รองประธานกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ดร.สมชัย สมัยสุต รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) คุณสมภพ มงคลพิทักษ์สุข ประธานกรรมการ บริษัท CP Standart Gida Sanayi Ve Ticaret A.S. จำกัด และคุณดุสิต ศิริวรรณ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย และการจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 28 มิ.ย. 2565
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 131 ครั้ง