พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษา ของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนการร่วมอนุรักษ์ประเพณีการเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 29 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 23 มิ.ย. 2565
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 143 ครั้ง