พิธีประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 และแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2564

สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 และแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอบคุณภาพจาก : ประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 27 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวแสดงความยินดี
วันที่เผยแพร่ : 24 มี.ค. 2565
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_details.ctp, line 98]
เปิดอ่าน : 200 ครั้ง