ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2564

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อพิจารณาให้นโยบายข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม

เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 17 ก.ย. 2564
เผยแพร่โดย : นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 103 ครั้ง