การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2564

นายฐานพัทย์ โชติมณีรัศม์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (zoom)

 เอกสารประกอบ :

Photo : 3 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 4 ก.ย. 2564
เผยแพร่โดย : นายอภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด : สมาคมนักศึกษาเก่า คณะเกษตรศาสตร์
เปิดอ่าน : 42 ครั้ง