นักศึกษาภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช สาขาวิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช สาขาวิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5 คน เข้าฝึกประสบการณ์กระบวนวิชาการฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาโรคพืช (360390)

หัวข้อฝึกอบรม

  1. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ - ชีวภาพ แบบครบวงจร 

     วิทยากร  นายสมศักดิ์ จีรัตน์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร

  1. การผลิตไม้ผล (มะม่วง, ลำไย และทุเรียน) แบบครบวงจร

วิทยากร  นายสมศักดิ์ จีรัตน์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร

  1. อบรมและฝึกปฏิบัติ “เทคนิคเบื้องต้นในการใช้เครื่องจักรกลแบบครบวงจร”

วิทยากร ว่าที่ร.ต.กฤษฏิ์ ใจปัญญา นักวิทยาศาสตร์เกษตร

ณ แปลงปลูกทดลอง ของศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ในช่วงระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2564เอกสารประกอบ :

Photo : 23 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 13 ก.ค. 2564
เผยแพร่โดย : นาตยา ใจปัญญา | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เปิดอ่าน : 490 ครั้ง
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ การเรียกดูเว็บไซต์ต่อแสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา