ปรึกษา หารือ การฝึกงาน

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ครูจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เข้าปรึกษาหารือ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศยิ้มแย้ม (หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ) และนายถาวร สุภาวงค์ (นักวิทยาศาสตร์เกษตร) ในเรื่อง การเข้าฝึกงานของนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2564เอกสารประกอบ :

Photo : 1 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 24 มิ.ย. 2564
เผยแพร่โดย : นายจรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
เปิดอ่าน : 52 ครั้งNotice (8): Undefined variable: mis_organize_id [APP\View\Layouts\webcenter.ctp, line 350]