ปรึกษาหารือ Food Innovation and Packaging Center: FIN

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นักวิชาการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ ประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ Food Innovation and Packaging Center: FIN เรื่องกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเมล็ดกาแฟ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเมล็ดกาแฟและวิจัยพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟอะราบิก้า ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 7 ก.ค. 2564
เผยแพร่โดย : นายจรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
เปิดอ่าน : 60 ครั้งNotice (8): Undefined variable: mis_organize_id [APP\View\Layouts\webcenter.ctp, line 350]