นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าฝึกงาน

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 4 คน เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่ 14 และ 15 มิถุนายน 2564 โดยมี ผศ.ดร. นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ให้การต้อนรับและบรรยายความเป็นมาของศูนย์วิจัยฯ และนายนเรศ ปินตาเลิศ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ร่วมเป็นวิทยากรในกระบวนการแปรรูป พร้อมทั้งหลักการชงชิมกาแฟเอกสารประกอบ :

Photo : 13 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 15 มิ.ย. 2564
เผยแพร่โดย : นายจรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
เปิดอ่าน : 96 ครั้งNotice (8): Undefined variable: mis_organize_id [APP\View\Layouts\webcenter.ctp, line 350]