ตรวจรับงานปรับปรุงระบบน้ำแปลงวิจัยเกษตรป่าไม้

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย อาจารย์ ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร ประธานกรรมการ และคณะ เข้าตรวจรับงานปรับปรุงระบบน้ำแปลงวิจัยเกษตรป่าไม้ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบ :

Photo : 18 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 24 พ.ค. 2564
เผยแพร่โดย : นางสาววิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
เปิดอ่าน : 96 ครั้ง