การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนมิถุนายน 2564

การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยมี ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ เป็นประธาน เพื่อสรุปผลการทำงานประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ ห้องประชุม 1 อาคารประเทือง-บัวแก้ว ประทีปะเสน วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น.เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 9 มิ.ย. 2564
เผยแพร่โดย : นายจรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
เปิดอ่าน : 113 ครั้งNotice (8): Undefined variable: mis_organize_id [APP\View\Layouts\webcenter.ctp, line 350]