การผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ระบบการผลิตที่ปลอดภัย

     ในช่วงฤดูกาลนี้ (เมษายน-มิถุนายน) พืชที่นับเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญในตระกูลไม้ผล คงจะมิกล่าวถึงมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองไม่ได้ โดยมะม่วงสายพันธุ์นี้เป็นผลไม้ที่รับประทานแล้ว ให้ความรู้สึกมีรสหวาน    มีความสดชื่น และหากนำไปแช่เย็นสามารถรับประทานคลายร้อนได้ดี อีกทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการอันอุดมไปด้วยวิตามินซีที่ค่อนข้างสูง เป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคเนื่องจากหารับประทานได้ง่าย ราคาไม่แพงมากนัก รสชาติหวานฉ่ำ จะเลือกรับประทานผลสดหรือจะรับประทานคู่กับข้าวเหนียวมูลก็เข้ากันได้ดี จึงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

     ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์ฯ ที่มีความโดดเด่นในการเผยแพร่องค์ความรู้ การผลิต และการจัดจำหน่ายผลผลิตพืชผักปลอดสารพิษ อาทิ พืชผักชนิดต่างๆ  ข้าวปลอดสารพิษเปี่ยมด้วยคุณภาพจำนวน 6 สายพันธุ์ ข้าวโพดหวานปลอดสารพิษ รวมทั้งผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษตามฤดูกาล จากแปลงพืชผักปลอดสารพิษสู่ผู้บริโภค ซึ่งผลผลิตมีความปลอดภัยและคุณภาพ ส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อผู้บริโภค 

     ในการผลิตไม้ผลของศวทก. ประกอบไปด้วยไม้ผล 7 ชนิด หนึ่งในนั้นได้แก่ ผลผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองเบอร์ 4 โดยการจัดการภายในแปลงของสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ซึ่งอยู่ภายใต้กำกับของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ใช้ระบบการผลิตที่ปลอดภัยในการจัดการฟาร์มไม้ผลตามมาตรฐานระบบ GAP  โดยใช้ร่วมกับสารชีวภัณฑ์พืชเพื่อให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ผลิตเอง มีการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ ทำให้ต้นมะม่วงสมบูรณ์พร้อมที่จะออกดอกได้เต็มที่จนถึงระยะติดผล โดยมีการนำถุงกระดาษคาร์บอนมาห่อผลมะม่วง เพื่อป้องการเข้าทำลายของโรคและแมลงศัตรูพืช และที่สำคัญทำให้สีของผลผลิตเป็นไปตามในแบบที่ต้องการ โดยผลมะม่วงที่ได้รับการห่อด้วยกระดาษคาร์บอนป้องกันการรบกวนหรือถูกเข้าทำลายจากโรคและแมลงศัตรูพืช ผลผลิตโดยส่วนใหญ่จึงมีผิวสวย ผิวเนียน มีสีเหลืองทอง ส่งผลให้ผลผลิตมะม่วงมีลักษณะที่ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้บริโภคหรือตลาด สามารถจำหน่ายได้ราคาสูงกว่ามะม่วงชนิดเดียวกันขนาดเดียวกันที่ห่อด้วยถุง/กระดาษปกติ ราคารับซื้อหรือจำหน่ายดีกว่าราว 10-15 บาท/กก.

      ผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเบอร์ 4 จากศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรเป็นผลผลิตที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาหน่วยตรวจสอบย้อนกลับผลิตผลทางการเกษตร (Ag-Trace) ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับ ผ่านตราสัญลักษณ์ QR code ซึ่งรับรองการตรวจสอบสารพิษตกค้างของผลผลิตในระดับที่ปลอดภัย จากห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ในระดับสากล

      การผลิตพืชทุกชนิดของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร เน้นความหลากหลายทางชีวภาพ การรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ โดยการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ได้คุณภาพและมาตรฐานนั้น จะต้องอาศัยการดูแลและเอาใจใส่ในการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนและกระบวนการผลิต ดังนั้น จึงส่งผลให้ผลผลิตในแต่ละปีมีจำนวนจำกัด (เนื่องจากไม่ได้ทำการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม แต่เน้นวิถีที่สอดคล้องไปกับบริบทของพื้นที่และธรรมชาติดั้งเดิม) หากท่านใดที่สนใจผลผลิตที่มีคุณภาพและสามารถรับประทานได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสารพิษตกค้าง สามารถสั่งซื้อผลผลิตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ โทรสอบถาม 053-944088 หรือติดต่อสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตรโดยตรงได้ที่

Facebook: Agricultural Resource System Research Station สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (https://www.facebook.com/carsrstation) ในวัน-เวลาราชการ

ระบบตรวจสอบย้อนกลับ

https://www.agtracecmu.agri.cmu.ac.th/Users/profile_detail/408เอกสารประกอบ :

Photo : 3 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ค. 2564
เผยแพร่โดย : นายฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
เปิดอ่าน : 244 ครั้ง