ประชุมภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 4/2564

ารประชุมภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 4/2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ หัวหน้าภาควิชาฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

 เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 8 เม.ย. 2564
เผยแพร่โดย : นางสาววิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
เปิดอ่าน : 146 ครั้ง