บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีในการออกแบบระบบฟาร์มโคนมแบบอัจฉริยะ (Smart Dairy Farm) ”

ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09:30 – 12:00 น.  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีในการออกแบบระบบฟาร์มโคนมแบบอัจฉริยะ (Smart Dairy Farm) ” บรรยายโดย คุณฐิติพงษ์  โตสกุณีย์ (ศิษย์เก่า รุ่น 31)  ผู้จัดการฝ่ายขาย  บริษัท แดรี่ ฮับ ซับพลาย เชน จำกัด และ Mr. Ross de Clifford Asia Territory Manager จากบริษัท Datamars ณ ห้องเรียน AB2 – 210 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ และช่วงบ่าย คุณฐิติพงษ์  โตสกุณีย์  Mr. Ross de Clifford และทีมงาน ได้เยี่ยมชมฟาร์มโคเนื้อโคนมภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพล  มูลมณี หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ อาจารย์ ดร.ทฤษฎี คำหล่อ และ อาจารย์ ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ ให้การต้อนรับพร้อมหารือเพื่อทำความร่วมมือในการพัฒนาฟาร์มโคเนื้อและโคนมอัจฉริยะ (Smart Dairy and Beef Cattle Farm)เอกสารประกอบ :

Photo : 11 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 10 มี.ค. 2564
เผยแพร่โดย : พิมพร คำทวี | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1042 ครั้ง