กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่ 2-2563 (26-27 กุมภาพันธ์ 64)

กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาครบวงจร ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จำนวน 16 คน ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2564 เรียนรู้เรื่อง กระบวนการแปรรูป และการดูแลหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ รวมทั้งนายประเสริฐ คำออน นักวิชาการเกษตร และนายถาวร สุภาวงค์ นักวิทยาศาสตร์เกษตร เป็นผู้ควบคุม ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.พ. 2564
เผยแพร่โดย : นายจรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
เปิดอ่าน : 367 ครั้งNotice (8): Undefined variable: mis_organize_id [APP\View\Layouts\webcenter.ctp, line 350]