พิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 54 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 54 ปี โดยภายในงานมีการวางพวงมาลัย และดอกไม้หน้ารูปปั้นของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม อัศเวศน์ คณาจารย์ผู้ร่วมก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การกล่าวรำลึกถึงเกียรติประวัติ และคุณงามความดีของท่าน  และพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 54 ปี ในการนี้ขอขอบคุณศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้อนุเคราะห์ดอกปทุมมา เพื่อใช้ในพิธีดังกล่าว  โดยภายในพิธีมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ลานเกียรติภูมิ สุขุม อัศเวศน์ และบริเวณชั้นล่างอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564เอกสารประกอบ :

Photo : 46 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่เผยแพร่ : 25 ก.พ. 2564
เผยแพร่โดย : นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 814 ครั้ง