การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

ดร.เสริมสุข สลักเพชร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางของระบบ ZOOM เพื่อพิจารณานโยบายข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 19 ก.พ. 2564
เผยแพร่โดย : นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 531 ครั้ง