ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัครงาน/ฝึกงาน/สหกิจศึกษา จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัครงาน/ฝึกงาน/สหกิจศึกษา จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร คณะเกษตรศาสตร์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ชั้นปีที่ 3 และ 4 และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทั้วไปที่สนใจเอกสารประกอบ :

Photo : 17 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 16 ธ.ค. 2563
เผยแพร่โดย : พิมพร คำทวี | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1103 ครั้ง