ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับฟาร์มสุกร”

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับฟาร์มสุกร” โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ  ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร  คณะเกษตรศาสตร์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ชั้นปีที่ 3 และ 4เอกสารประกอบ :

Photo : 19 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 16 ธ.ค. 2563
เผยแพร่โดย : พิมพร คำทวี | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 991 ครั้ง