ต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคณาจารย์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคณาจารย์ โรงเรียนวัดราชโอรส ในการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมการผลิต โดย รผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.เอกสารประกอบ :

Photo : 28 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ย. 2563
เผยแพร่โดย : นางสาวกุลสตรี สุขเจริญพงษ์กุล | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เปิดอ่าน : 468 ครั้ง