คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์อาคันตุกะจาก Manonmaniam Sundaranar University ประเทศอินเดีย

09.00 - 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์อาคันตุกะจาก Manonmaniam Sundaranar University ประเทศอินเดีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช และรองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ ครุฑเมือง อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ให้การต้อนรับ Prof. Senthil-Nathan, Sengottayan จาก Manonmaniam Sundaranar University ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวาระการเข้าเยี่ยมเยือนผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมหารือความร่วมมือและแนวทางการศึกษาต่อพร้อมทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะมีการจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “Novel Biotechnological Approaches for An Eco-Friendly Approach of Insect Pest Management” ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในวันดังกล่าวด้วย


เอกสารประกอบ :

Photo : 13 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ย. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 39 ครั้ง