การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ค่าย Smart Aggie Camp 2023

09.30 - 11.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ภาพบรรยากาศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ค่าย Smart Aggie Camp 2023 โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมตัดสินการประกวดโครงงานฯ ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง โครงงานเครื่องคัดแยกเกรดมะม่วงด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน โครงงานการปลูกพืชแบบแอโรโพนิกส์ (Aeroponics) ควบคุมด้วยสมองกลฝังตัว โรงเรียนขุนยวมวิทยา 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง (2 ทีม) โครงงานการเพาะกล้าผักโดยใช้ระบบการให้น้ำแบบ Flood and Drain ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา และ โครงงานการปลูกผักกาดหอมแบบประหยัดน้ำอย่างชาญฉลาด โรงเรียนนาน้อย


เอกสารประกอบ :

Photo : 20 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 13 พ.ย. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 180 ครั้ง