รองศาสตราจารย์ ดร.กรวรรณ ศรีงาม อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์พร้อมคณะวิจัย ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Prize

08.30 - 16.30 น. กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 

             รองศาสตราจารย์ ดร.กรวรรณ ศรีงาม อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์พร้อมคณะวิจัย ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Prize ผลงาน เรื่อง "M-zlex" Innovation of Sexed Sorting Bull Sperm using Micromagnetic Coupled with Recombinant Anitibody ในงานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ "Seoul International Invention Fair 2023" (SIIF 2023) ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2566 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 

            M-Zlex is an innovative sperm sexing technique that separates Y-sperm from X-sperm using microbeads and recombinant antibodies. M-Zlex produced sperm with up to 82.65% X- sperm in the X-enriched fraction, high efficiency in separating Y-sperm from X-sperm, acceptable sperm quality, and reduces production costs

ทีมงาน K. Sringarm, P. Rachtanapun, S. Hongsibsong, W.Pattanawong, K. Jantanasakulwong and M. Thongkham
เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : รางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 6 พ.ย. 2566
  เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 501 ครั้ง