คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Brawijaya, Indonesia

09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Brawijaya, Indonesia ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ทศพล มูลมณี หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ หัวหน้าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรศาสตร์ จาก University of Brawijaya, Indonesia ในวาระการเยี่ยมเยือนคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดในความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับ Department of Socio-Economy Fisheries and Marine, Faculty of Fisheries and Marine Science ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 31 ต.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 40 ครั้ง