ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2566

09.00 - 10.00 น. ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคาร 1 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภายในคณะแพทยศาสตร์ มช.)

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคาร 1 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภายในคณะแพทยศาสตร์ มช.)


เอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 12 ต.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 56 ครั้ง