ให้การต้อนรับ Professor จาก Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น

14.00 - 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ Professor Dr.Yoshihito IUCHI, Department of Biological Chemistry, Faculty of Agriculture, Graduate School of Sciences and Technology for lovation, Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเยี่ยมเยือนคณะเกษตรศาสตร์ และพบปะ Mr. Sugano Ayaki นักศึกษาจาก Yamaguchi University ซึ่งมาทำงานวิจัยในโครงการ SSSV (Short Stay and Short Visit) และมาเรียนที่ Lab of Insect Diversity ภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช เป็นเวลา 1 เดือน


เอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 9 ก.ย. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : สำนักงานคณะ
เปิดอ่าน : 28 ครั้ง