นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท รับรางวัลในการนำเสนองานวิจัย ณ 2023 National Conference on Ethnobotany and Asia-Pacific Forum on Ethnobotany ณ เมือง Huaihua สาธารณรัฐประชาชนจีน

08.30 - 16.30 น. งานประชุม 2023 National Conference on Ethnobotany and Asia-Pacific Forum on Ethnobotany ณ เมือง Huai

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) ได้รับรางวัลที่สองในการนำเสนองานวิจัย ในหัวข้อ Landscape Floral Pigment: Phytochemical, Ecological, Anthropological Importance ในงานประชุม 2023 National Conference on Ethnobotany and Asia-Pacific Forum on Ethnobotany ณ เมือง Huaihua ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่่ 11-13 สิงหาคม 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สรณะ สมโน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และควบคุมดูแล


เอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : รางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 13 ส.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : กมลรัฐ อึ้งตระกูล | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 736 ครั้ง