รับรางวัล CMU Social Value Recognition Award 2023

09.00 - 12.00 น. cmu

ประมวลภาพการรับรางวัล วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และทีมงานวิจัย เข้ารับรางวัล CMU Social Value Recognition Award 2023

รางวัลชมเชย : ยุทธศาสตร์ 2 เชิงรุกนวัตกรรมอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ (FHA)

"โครงการสนับสนุนและพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนระบบเกษตรและพืชอาหารทางเลือกโดยชุมชน"

ผศ.ดร. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (หัวหน้าโครงการ)

ทีมวิจัยโครงการ

ผศ.ดร. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์

ผศ. ประทานทิพย์ กระมล

คุณ กุศล ทองงาม

คุณ ฐากูร ปัญญาใส


เอกสารประกอบ :

Photo : 3 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : รางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 1 ก.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 300 ครั้ง