โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้งานระบบประมาณการเงินรายได้ เพื่อการจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

07.00 - 07.00 น.

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้“การใช้งานระบบประมาณการเงินรายได้ เพื่อการจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์เพื่อเป็นการทบทวน และสร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้งานระบบ Budget Management ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของทุกหน่วยงาน โดยมี นางสาววิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ


เอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1892 ครั้ง